RådgiVning

trädgårdsrådgivning kan innebära allt från hur och var du skall plantera dina växter, sköta din befintliga trädgård eller hur du kan ändra/förbättra din trädgårdsyta enligt dina önskemål. Inom skötsel kan vi visa och beskriva hur du ska beskära träd och buskar, åtgärda en trött gräsmatta eller bekämpa ogräs, växtskador och sjukdomar. Vi utformar även skötselplaner åt företag och föreningar.

Vi erbjuder trädgårdsrådgivning för privatpersoner samt företag och föreningar. Ingen yta är för stor eller för liten helt enkelt. Efter rådgivning får du en sammanställning av det som vi gemensamt har kommit fram till och diskuterat.

Pris: vi tar betalt per timme och minimum för rådgivning är en timme. 800kr/timmen. tid för sammanställning tillkommer efter rådgivning.

Du som kund faktureras efter mötet i samband med att du får sammanställningen.

vi ger även rådgivning för den floristiska delen och kring säsongsplantering.